KÄRCHER je světoznámá značka

KÄRCHER je světoznámá značka

Špičkový výkon, inovace a kvalita

Firma KÄRCHER patří mezi přední světové výrobce vysoce účinných čisticích systémů a vyznačuje se především spolehlivými výrobky s vysokým uživatelským komfortem, kompetentním servisem, ustavičným angažmá v ochraně životního prostředí, rozvoji kultury a sportu.

Firmu založili Alfred Kärcher v roce 1935 v malém městečku Bad Cannstadt, Německo. Na počátku se firma skoro výhradně zabývala výrobou velkých ponorných topných těles, tzn. tavných lázní.

Posléze firma KÄRCHER vynalezla vysokotlaký čistič. V roce 1950 firma KÄRCHER uvedla na trh první evropský vysokotlaký čistič s ohřevem pro profesionální čištění.

V roce 1984 pak vyvinula a představila další milník v historii firmy a čištění vůbec - první přenosný vysokotlaký čistič HD 555 pro domácnosti, který vážil pouhých 15 kg a uživatelé si jej rychle oblíbili.

Vývoj vysokotlakých čističů KÄRCHER:

vyvoj_VT_Karcher

Kvalita KÄRCHER

Čisticí stroje a další výrobky KÄRCHER nabízí maximální užitek pro zákazníka a splňují požadavky na dlouhou životnost, hospodárnost a jednoduchost obsluhy. Každý stroj, který vyrobí firma KÄRCHER, je podroben přísné kontrole kvality a zkoušce funkčnosti nejmodernějšími měřicími přístroji. Firma používá systém kvality - Quality-Function-Deployment-System (QFD).

Neboť kvalita je hlavím předpokladem spokojenosti zákazníků.

Čističe KÄRCHER kombinují funkčnost, uživatelský komfort a sofistikovaný vzhled, za který získaly již více než 100 národních a mezinárodních cen za příkladný design. Více než 1 300 patentů a užitných vzorů svědčí o neustálém vývoji, vynalézavosti a nadšení pro inovace.

Pomoci pravidelných průzkumů se svědomitě zjišťují přání a potřeby zákazníků, získané poznatky se pak přímo odráží ve vývoji nových výrobků. Firma KÄRCHER se nezabývá pouhou výrobou čisticích strojů, ale vyvíjí výkonné čisticí systémy, skládající se z čisticích strojů, příslušenství, které podstatně rozšiřuje možností použití samotných strojů a optimalizovaných čisticích a ošetřujících prostředků.

KÄRCHER je také zárukou špičkových služeb. Servisní střediska KÄRCHER jsou zákazníkům k dispozici ve více než 50 000 servisních a prodejních místech po celém světě.

Sponzorství KÄRCHER

Firma KÄRCHER se již několik desetiletí věnuje sponzorskému čištění památníků a budov po celém světě. Mezi takto čištěné objekty patří např. Národní divadlo v Praze, „most Lží" v Sibiu (Rumunsko), prezidentské hlavy v masivu Mount Rushmore i Space Needle v Seattlu (USA), pomník sv. Gellerta v Budapešti (Maďarsko) nebo socha Krista Spasitele ve městě Rio de Janeiro (Brazílie).

Jako oficiální partner podporuje firma KÄRCHER světoznámou Rallye Dakar.

Ochrana životního prostředí

V ochraně životního prostředí firma KÄRCHER se vyznačuje příkladnou důsledností. Při vývoji nových produktů, při výběru výrobních technologií a při spolupráci s dodavateli hrají ohledy na životní prostředí velmi důležitou roli.

Ve vývoji nových výrobků používá firma KÄRCHER výraz "life cycle thinking", neboli nástroj ekologická bilance. To znamená, že celkovou analýzou životního cyklu jednotlivých výrobků (od těžby surovin až po užití a recyklaci produktu) je zajištěno, že jsou ekologická opatření prováděna na správných místech. Všechny fáze životního cyklu jsou optimalizované tak, aby produkt co nejméně zatěžoval životní prostředí.

Hlavním cílem ekologické bilance je objevování zlepšovacích potenciálů. V rámci výzkumné spolupráce s TU Darmstadt byly provedeny početné ekologické testy strojů KÄRCHER. Výsledky těchto studií jsou odevzdávány přímo do vývoje a ovlivňují vznik nových strojů. Každá nová generace KÄRCHER strojů musí být efektivnější a ekologičtější než předchozí.

Firma KÄRCHER také podporuje mezinárodní nezávislou nevládní nadaci Global Nature Fund, která se zasazuje mimo jiné za zlepšení kvality vody v řekách a jezerech. Příkladem úspěšné spolupráce je společný kooperační projekt "Clean Water for the World" pro trvalou podporu čistého vnitrozemského vodstva pomocí přírodních vodních filtračních zařízení.

Vodní filtrační zařízení, neboli zelená filtrační zařízení, jsou vodní kanály, jejichž povrch je pokrytý plovoucími vodními rostlinami. Látkovou výměnou rostlin se přirozeným způsobem odbourávají organické látky, které se nacházejí v odpadních vodách. První společné vodní filtrační zařízení bylo vybudováno v roce 2012 v Bolívii. Zařízení jednak podporuje biologickou různorodost rostlinné a živočišné říše. Dále zlepšuje hygienické poměry a výrazným způsobem přispívá k vyšší kvalitě života lidí v této oblasti. Již se plánují další vodní filtrační zařízení na celém světě.

Odpovědnost za člověka

Vedle důsledného zohledňování ekologických aspektů si je firma KÄRCHER vědoma i své společenské zodpovědnosti. Celosvětová působnost sahá od podpory sociálních projektů v rámci místních a regionálních iniciativ až po pomoc obětem přírodních katastrof.

Od roku 2011 podporuje KÄRCHER celosvětově působící humanitární organizaci SOS-Kinderdorf e.V.

Není na světě mnoho podniku, které berou svou odpovědnost vůči společnosti a životnímu prostředí tolik vážně, jak je to tomu u KÄRCHER.

 

Aktuality