Kauza "Aktivní voda"

Společnosti KÄRCHER podala žalobu proti třem národním společnostem amerického koncernu Tennant - v Německu, Belgii a velké Britanii. Důvod? Tvrzení Tennantu o tom, že dokáže běžnou vodu z kohoutku ve svých podlahových čisticích strojích za pomoci elektrolýzy proměnit v účinný čisticí prostředek. KÄRCHER považuje tuto reklamu za klamavou a konkurenci zažaloval.

Rozsudek Zemského soudu ve Stuttgartu zní: „Aktivovaná voda" není lepší než voda z vodovodu. Tvrzení společnosti Tennant na „technologii ec-H2O" jsou klamavá a jde pouze o marketingový trik.

Následující tvrzení byla ohodnocena jako klamavá:

- Technologie ec-H2O aktivuje vodu, takže působí jako účinný čisticí prostředek
- ec-H2O vytváří svůj silný vlastní čistič
- ec-H2O snižuje náklady, protože již není nutné kupovat víceúčelový čistič pro podlahové mycí stroje
- Technologie ec-H2O je osvědčená technologie

Dále soud konstatuje v písemném odůvodnění rozsudku k výsledku dokazování: „[...], že účinky čištění vodou upravenou technologií ec-H2O nepřekonají výsledky čištění pouhou vodou z vodovodu a především pak neodpovídají účinkům silného, resp. účinného čističe nebo víceúčelového čističe".

Rozsudek byl vydán proti dceřiné společnosti US-americké firmy Tennant Company v Německu, Tennant GmbH & Co. KG v Kirchheimu/Tecku. Společnost Tennant podala proti rozsudku prvního stupně odvolání a nadále stoji za svou technologii a tvrzeními o její účinnosti.


JAK "AKTIVOVAT" VODU:
Technologie ec-H2O by měla fungovat zhruba takto: v elektrolytické buňce podlahového mycího stroje s odsáváním se obyčejná voda z kohoutku, obohacená o kyslík, rozděluje působením elektrického proudu na kyselé a alkalické složky.

Tato "elektricky nabitá" voda dokáže podle společnosti Tennant ve chvíli, kdy se dostane do kontaktu s čištěným povrchem, rozložit nečistoty na drobné částečky a odstranit je z podlahy. Po zhruba 45 sekundách se "elektricky nabitá" voda opět přeměňuje na normální vodu.Podle společnosti KÄRCHER však je možnost, že takto "nabitá voda" měla větší čisticí sílu, než voda "obyčejná", nesmysl. Z technického hlediska lze vodu ve skutečnosti ionizovat v elektrolytické buňce jen na velmi krátkou dobu. Ionty mají vlastnost okamžitě (během nanosekundy) spojit na neutrální molekuly vody. S ohledem na svůj čisticí účinek je tak voda opět ve svém původním stavu a žádné vlastnosti čisticího prostředku nevykazuje.

Společnost KÄRCHER si nechala po vlastních testech z praxe vypracovat znalecký posudek od renomovaného vědeckého institutu MicroMol (Karlsruhe). Všechny pokusy došly ke stejnému výsledku – jako i nezávislý odborník Thomas Hofmann (Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften – Zürcherova vysoká škola pro aplikované vědy), kterého jmenoval Zemský soud: Reklamní tvrzení zaměřená na technologii čištění společnosti Tennant o „aktivované" vodě nejsou z vědeckého pohledu obhajitelná.

Společnost KÄRCHER není jediným výrobcem čisticí a úklidové techniky, která se ohradila proti výrokům společnosti Tennant. Už v listopadu 2010 publikovala společnost Nilfisk-ASdvance výsledky obsáhlého testu, kde nechala porovnat výkon elektrický aktivované vody, obyčejné vody s kohoutku a mytí s běžným čisticím prostředkem na podlahových mycích strojích. Test proběhl ve dvou nezávislých akreditovaných laboratořích. Výsledky testu nebyly pro elektricky aktivovanou vodu zrovna povzbudivé, ukázaly, že podlahový mycí stroj s použitím elektricky aktivované vody neprovedl nic lepšího, než když čistil jen vodou z kohoutku a také, že nečistil tak účinně jako při použití obyčejného čisticího prostředku.

Naopak společnosti Tennant tvrdí, že účinnost technologii je ověřená v každodenní úklidové praxi a že jejích zákazníci dobře vědí, že funguje.

Skutečnost, že někteří uživatelé věří, že mohou rozpoznat určité účinky čištění i přes přechod na čištění bez obsahu tenzidů, si lze i podle zkušenosti znalce Thomase Hofmanna vysvětlit následovně: I po přechodu na čištění bez obsahu tenzidů budou z důvodu předchozího „často špatného (nadměrného) dávkování" během cca prvního půlroku vystupovat tenzidy z pórovité struktury podlahy. Toto odstranění nadměrných tenzidů často zlepší vzhled. Až budou uložené látky poté spotřebovány, znečištění se opět zvýší.


Zdroj Karcher.cz a Ú+Č

 

Aktuality