Nedejte prachu šanci!

Tridy prachu

Prach se vyskytuje všude a škodí zdraví

Chronické plicní choroby zaujímají třetí místo ve statistice nemocí a mnohdy příčinou onemocnění je právě prach. Naše plíce nejsou totiž stavěny na vdechování jemného prachu. A už vůbec ne na větší množství.

Nedopusťte, aby se vaše plíce staly filtrem!

Vdechovaný prach může být:

- křemenný a azbestový prach - jsou zvlášť nebezpečné látky, které mohou způsobit rakovin

- jedovatý nebo karcinogenní prach - z olova, kadmia, vanadia nebo manganu poškozuje nejen plíce, ale i jiné orgány, jako játra nebo slezinu. Prach tohoto druhu vzniká mj. při sváření

- dřevěný prach - například z dubu a buku, může při dlouhodobém působení vyvolat rakovinu nosu

- alergenní prach - je většinou rostlinného nebo živočišného původu a vyskytuje se např. při provádění venkovního i vnitřního čištění budov znečištěných ptačím trusem. Alergie mohou způsobovat také plísně a mikroorganismy

- fibrinogenový prach - vede k tvorbě jizev a častějším a dlouhodobém působení vede k progresivní přestavbě plicní tkáně. Černé plíce způsobené křemičitým a azbestovým prachem patří k nejčastěji uznávaným nemocem z povolání

BROŽURA ke stažení: NEDEJTE prachu šanci. (PDF 1,49 MB)

NT 65.2 Tact

Třídy prachu

Prach je zařazen do kategorií L, M nebo H podle úrovně nebezpečí, které představují. Stejnou kategorií jsou označeny i průmyslové vysavače KÄRCHER.

Třída prachu

Max. propustnost

Vhodné pro

Použití

L ≤ 1,0 % Prach s hodnotami OEL (expoziční hodnota) > 1 mg/m³ Vápenný prach
Sádrový prach
M < 0,1 % Prach s hodnotami OEL ≥ 0,1 mg/m³
Dřevěný prach do max. 1200 W/50 l
Dřevěný prach (buk, dub)
Lakový prach
Keramický prach
Prach z plastů 
H < 0,005 % Prach s hodnotami OEL < 0,1 mg/m³
Karcinogenní prach
Karcinogenní prach (olovo, uhlí, kobalt, nikl, dehet, měď, kadmium atd.)
Plísně, bakterie
Choroboplodné zárodky
Formaldehyd
Dodatečný požadavek azbest* < 0,005 % Prach s obsahem azbestu Azbestový prach z akumulačních kamen nebo protipožárních stěn 
Výbušné prachy (ATEX zóna 22) Jako třídy prachu L, M nebo H s dodatečnými požadavky Prach z tříd výbušných prachů v zóně 22 Papírový prach
Moučný prach
Kovový prach (např. hliník) 

Vysavače KÄRCHER kategorie L

Vysavače KÄRCHER kategorie L jsou ideální pro extrakci prachu a nečistot z měkkého dřeva, vápna a sádrového prachu. Prach kategorie L představuje mírné riziko a neexistují žádná zvláštní opatření pro jeho eliminaci.

Vysavače KÄRCHER NT v této kategorii zahrnují:

- Ochranu proti elektrostatickému náboji, ke kterému může dojít při vysávání suchého prachu, díky zemnícímu vodiči a vodivému příslušenství.
- Integrovanou elektrickou zásuvku pro přímé zapojení elektrického nářadí do odsávače, s automatickým spuštěním, když je nářadí zapnuté.
- Vypínač vysavače 10 sekund po vypnutí připojeného nářadí, aby se z nástroje i hadice odstranil prach.
- Systém Tact pro samočistění filtru.

Modely vysavačů KÄRCHER kategorie L:

- NT 22/1 Ap L
- NT 22/1 Ap Te L
- NT 30/1 Ap L
- NT 30/1 Ap Te L
- NT 30/1 Tact
- NT 30/1 Tact Te
- NT 40/1 Ap L
- NT 40/1 Tact Te L

- NT 50/1 Tact Te
NT 55/2 Tact Me I
- NT 65/2 Ap
- NT 65/2 Tact
- NT 65/2 Tact Tc
- NT 75/2 Tact Me
- NT 75/2 Tact Me Tc

 

Vysavače KÄRCHER kategorie M

Vysavače KÄRCHER kategorie M jsou vhodné pro vysávání prachu a nečistot z tvrdých dřev, kartonových materiálů, prachových částic z keramiky, cementu a cihelného prachu. Prach třídy M je považován za nebezpečný. Maximální propustnost certifikovaných vysavačů M je menší než 0,1%.

Vysavače KÄRCHER NT této kategorie zahrnují:

- Všechny vlastnosti jako u kategorie L.
- Varovní signalizace při snížení sací úrovně, zablokování nebo plném zásobníku.
- Elektronická detekce filtrů a řízení průtoku vzduchu, vysavač funguje pouze tehdy, když je filtr správně nainstalován.

Modely vysavačů KÄRCHER kategorie M:

- NT 35/1 Tact Te M
- NT 50/1 Tact Te M

Vysavače KÄRCHER kategorie H

Vysavače KÄRCHER třídy H jsou synonymem maximální bezpečnosti. Jsou vhodné pro pohlcování velkého množství látek, bezpečných, nebezpečných i vysoce karcinogenních (jako například azbestový prach, olovo, uhlí, nikl, kobalt, měď a kadmium a plísně). Zvláštní kategorií je vysávání výbušných prachů (zóna 22).

Vysavače KÄRCHER NT v této kategorii zahrnují:

- Speciální bezpečnostní filtrační vaky pro spolehlivé odstranění škodlivých látek při vyprázdnění stroje
- Všechny vlastnosti strojů kategorie L a M
- Plochý skládaný filtr PTFE-H (HEPA 13) je prvním čistitelným filtrem v kategorii H

Modely vysavačů KÄRCHER kategorie H:

- NT 35/1 Tact Te H
- NT 50/1 Tact Te H

NT 45 1 H const app dd 1 720x220

Jak můžeme předejít vzniku prachu:

  • Prach odsávat přímo u zdroje vzniku.
  • Elektrické ruční nářadí je často vybaveno nástavcem na připojení k vysavači. Vysavače s přípojnými zásuvkami se automaticky zapnou při spuštění připojeného nástroje. Vždy použijte vhodný filtr.
  • Používejte bezprašné pracovní postupy, jako např. mokré zpracování nebo zpracování za vlhka.
  • Používejte bezprašné produkty, jako např. maltové směsi, hotové betonové směsi a hotovou omítku.
  • Zamezte zbytečnému víření prachu. Namísto zametání nasucho a odfouknutí je lepší použít vysavač a zametací stroje s odsávacím zařízením.
  • Zařiďte a využívejte pracovně-lékařské preventivní prohlídky.
  • Zajistěte pravidelný úklid na pracovišti, pracovní prostory dostatečně větrejte, pracovní oděvy udržujte v čistotě.
  • Odpady ihned a bezprašně odstraňte.
  • Pravidelně kontrolujte sací výkon vysavačů. Filtry podle potřeby vyčistěte nebo vyměňte. Používejte vysavače s automatickým čištěním filtru pro konstantně vysoký sací výkon.
  • Používejte ochranný oděv a respirátor. Při provádění činností, při kterých vzniká prach, je použití ochranného oděvu a respirátoru samozřejmostí, ale i při menší prašnosti je vhodné nosit alespoň vhodný respirátor.

Zdroj: KÄRCHER.cz
Aktualizováno 28.3.2019

 

Aktuality