Zateplení fasády krok za krokem

Zateplení fasád je vidět na každém kroku po celé republice. Nejen díky programu Zelená úsporám, zateplená fasáda poskytuje tolik výhod pro majitele/investora, že motorem zefektivňování povrchů budov v posledních letech je pouhé ekonomické myšlení.


Kromě slibovaných výhod s sebou ale zateplení nese i rizika.

Může jít o vícenáklady i o celou zmařenou investici. Také proto se této problematice věnuje poměrně dost předpisů a technických norem - evropských i domácích. Z českých je bezpodmínečně nutné vědět o ČSN 73 2902.

Škatule problémů jde pro jednoduchost rozdělit na menší tři šuplíky: výběr materiálu, chyby v provádění zateplení a neznalost technických norem a postupů.

Zdroj: BELSTAV CZ

Výběr materiálu pro zateplení

Móda nákupu nejlevnějších materiálů "po jednom" a jejich montáž dohromady je téměř minulostí. Bez ohledu na normy, které musí každý použitý komponent splňovat, má výrobce povinnost připojit k němu něco, čemu se říká "prohlášení o shodě" případně "prohlášení o vlastnostech". Takové prohlášení se může týkat jedné fasádní vrstvy nebo celé sady ("kitu").

Sada poskládaná z nejlevnějších jednotlivých součástí je levnější než kompatibilní kit přímo od výrobce, ale...

Vnější kontaktní zateplení fasád (nejčastěji se setkáme s označením ETICS - external thermal insulation composite system) se na základě norem i kvůli problémům s kompatibilitou jednotlivých prvků provádí téměř výhradně v "KITech".


Milion čísel, nástřik atd.

Pohledem na technickou specifikaci materiálů jako běžní smrtelníci nezmoudříme. Sice asi odhadneme, že značka EPS 70 F bude značit pevnost fasádní desky v tlaku (70 kPa) nebo že desky tzv. "s nástřikem" budou mít ulehčenou cestu do vertikální polohy o jednu přípravnou práci, jenže k nim se přidá tloušťka materiálů, pevnost v tahu pod různými úhly, tepelná vodivost, difúzní odpor atd.

Na jak dlouho si zateplení chceme pořídit? Jestli je odpověď v řádu desítek let a ne dní, asi se pro ten časový rozdíl vyplatí nechat si poradit. Pozor, rozdíly ve výdrži správně a nesprávně zvoleného materiálu mohou být i padesátinásobné!


zateplení fasád BELSTAV CZ Zdroj: BELSTAV CZ

Správný postup při zateplení fasády

Prohlášení výrobce k zateplovacímu kitu samo o sobě většinou nestačí. Firma opatří materiál také předepsaným postupem k aplikaci, příp. opravám, ošetření apod. Investor pak musí tento postup dodržet. Výrobce situaci řeší nejčastěji zaškolováním stavebníků v používání jeho materiálových sad a u této příležitosti je odměňuje svými certifikáty.

Odborníka máme sehnaného. Je hotovo. Nebo ne?

Bez podkladu ani profík nezateplí

Každý má prý svého nepřítele, zateplovací systémy dokonce několik. Třeba vlhkost. Bývá zvládnutelná, ale na koleně to už určitě nepůjde. V původní fasádě se taky může ukrývat rozmanitá flóra, která stavebního inženýra určitě nepotěší. Spousta konstrukcí zvlášť u bytových domů bude na bázi železobetonu a zateplovat stěny prožrané rzí nezní jako smysluplná práce.

Nejviditelnější překážkou v zahájení zateplovacích prací jsou různé odlupy, praskliny, bubliny a jiné neplechy mechanického charakteru na původní omítce. Sanace je pak bezpodmínečnou součástí samotného zateplení.

Zateplení fasád BELSTAV CZ

Zdroj: BELSTAV CZ

Některé chyby v postupu stavební firmy zkontrolujete snadno sami. Výjimkou stéle není lepení polystyrenových desek tzv. na buchty. To znamená, že spojovací materiál je nanášen bodově, místo aby vytvořil rám kolem desky a uvnitř něj byly vidět podpůrné terče (nejčastěji tři). Mezera mezi fasádními deskami samozřejmě také nemá co dělat.

Předpisy, normy a jiné textíky

Už byla řeč o tom, že předpisy a technické normy vychází z domácího prostředí nebo z Evropské unie. Schopnost uhlídat je, není vlastní běžnému smrtelníku. I kvůli případným reklamacím, otázkám záruky a jiným příjemnostem je jednodušší a ve výsledku levnější cestou k dobrému zateplení, obrátit se na certifikovanou firmu.

Á propos domácí normy. Program zelená úsporám stále běží a díky němu je možné cenu projektu výrazně snížit. Podstatné je vybírat mezi stavebníky ty, kteří jsou do projektu zapojeni.

 

Aktuality