Izolační systémy, hydroizolace střech Akcept s. r. o.

Izolace plochých a šikmých střech

Funkčnost a životnost izolace střech závisí na správné volbě hydroizolačního souvrství. Tedy na návrhu a zpracování použitých izolačních materiálů.

Navrhujeme špičkové asfaltové pásy, sestávající se z finální vrstvy, mezivrstvy a podkladní vrstvy. Modifikovaný asfaltový pás (SBS a APP) má různé nosné vložky a finální úpravu může mít buďto břidličnou, nebo keramickou, navíc s dekorativním vzorem 3D.

Při navrhu vodotěsných izolačních souvrství pro střešní konstrukce postupujeme v souladu s předpisy pro izolační, tepelnou a protipožární ochranu, jakož i v souladu s normami pro výrobu stavebních materiálů. Naše hydroizolační materiály mají vysoké kvalitativní parametry, vysokou odolnost vůči klimatickým vlivům a změnám, jakož i dlouhou životnost a snadnou zpracovatelnost. Pro více informací navštivte náš web firmy Akcept s. r. o. Izolační pásy na střechu, asfaltové pásy, izolační fólie, hydroizolační nátěry a tmely, střešní doplňky.

Nabízíme tyto izolační pásy pro hydroizolaci střech:

  • SBS modifikované asfaltové pásy (HELASTA, DERMAFIL, EXTENSA FIL)
  • APP modifikované asfaltové pásy (ARGO, VIS, SIRIO, ROOFSTAR)
  • Samolepící izolační pásy (AUTOTENE, SELFTENE)
  • Elastoplastomerické pásy (ELASTOCENE, FLEXTER TESTUDO, NOVA)
  • Dekorativní asfaltové pásy: (MINERAL DESIGN 3 D, ALUSAN, COPPERSUN)
  • Podkladní asfaltové pásy, parotěsné zábrany, membrány (PROMINENT, ROLLBASE, DIFOBAR )

SBS modifikované asfaltové izolační pásy

Modifikované SBS pásy se spřaženou nosnou vložkou z polyesteru a skelných vláken se vyznačují dobrou zpracovatelností i za nízkých teplot. Vyzkoušejte náš modifikovaný asfaltový pás s posypem MINERAL MASTER PLUS. Tento špičkový produkt divize Isover–Saint-Gobain je asfaltový pás s kompozitní spřaženou vložkou, modifikovaný elastoplastomery s břidličným posypem v šedé přírodní barvě. vhodný zejména pro izolace střešních konstrukcí, plochých i sedlových střech.

 

Aktuality