Sanace a sanační práce pomáhají v těžkých situacích

V posledních letech se stále častěji setkáváme se situací, kdy se mnohé osudy lidí dotýkají každého z nás.

Lokální záplavy a povodně jsou nečekanou smrští, která mění životy, nastává chaos a zoufalá záchrana majetku.

Po ústupu vody je nutné ihned začít se sanačními pracemi, které Vám v těžkých životních situacích poskytuje společnost MIBAG Sanace.


Sanace po povodních

SanaceSanace je soubor opatření, která vedou k odstranění škod způsobených na majetku vlivem člověka nebo živelné katastrofy. V případě povodní se začíná s odstraňováním škod téměř okamžitě po odpadu vody. V prvé řadě je nutné uvědomit pojišťovnu, se kterou bude následně jednáno pro vypořádání škody, která na Vašem majetku vznikla.

Sanační práce v sobě zahrnují odklízecí a v mnohých případech také bourací práce. Vrstvy bahna, které s sebou velká voda přinesla, jsou odstraněny a vlhké stěny, podlahy i stopy jsou postupně vysoušeny za pomoci výkonných vysoušečů vlhkosti, kterými společnost MIBAG Sanace disponuje a nabízí je k dlouhodobému pronájmu včetně veškerého servisu.
Zdroj: MIBAG Sanace

Profesionální sanace a lidský přístup

Pro profesionály není žádná škoda způsobená vodou nebo požárem problém. Důležité je vytvoření optimálního plánu vysoušecích a sanačních prací pro nejefektivnější odstranění následků povodní. S vlhkými stěnami se setkáváme nejen po záplavách, ale také při vodovodních haváriích, při zatečení vody do stropních nebo střešních konstrukcí, ale také v rámci vzdušné nebo stavební vlhkosti, která se objevuje především v novostavbách.

Pouze rozsáhlá, cílená a trvalá sanace zajistí, aby nevznikla žádná poškození stavebních konstrukcí a aby obyvatelé zasažených budov nebyli vystaveni žádným zdraví škodlivým plísním ve zdech.

Zdroj: MIBAG Sanace


Mohlo by Vás také zajímat

- Dezinfekční prostředky
- Fukar - vysoušeč koberců
- Čističe koberců
- Vysokotlaké čističe 

Aktuality